Tag «a német tanulás támogatása»

Eszközök a többnyelvűséghez az Unióban

A többnyelvűség eszközei A nyelvi sokszínűség ma a mindennapok része az Európai Unióban. A különböző etnikai, kulturális és nyelvi háttérrel rendelkező 500 millió polgárnak ma fontosabb, mint valaha, hogy biztosítva legyen számukra az egymás megértéséhez és az egymással folytatott kommunikációhoz szükséges tudás. Ugyanakkor több tennivaló is lenne annak érdekében, hogy a többnyelvűség az uniós vállalatok …

A nyelvtanulás ösztönzése az Unióban

A nyelvtanulás ösztönzése Az EU határozottan elkötelezte magát amellett, hogy támogatja a polgárai jogát a személyes és szakmai mobilitáshoz, valamint megalapozza az egymással való kapcsolatteremtési képességüket. Ezt az európai nyelvek oktatását és tanulását támogató számos program finanszírozásával hajtja végre. E programoknak legalább egy közös vonása van: határokon átnyúló projektekből állnak, legalább kettő, de gyakran három …

Lehetőségek a német nyelv tudásának birtokában

Nyelv és mobilitás Az uniós polgároknak jogukban áll a hazájukon kívüli tagországban letelepedni és dolgozni. Az EU lehetővé teszi az embereknek, hogy oda menjenek, ahol munkát találnak. Az EU-n belül a valódi mobilitás megteremtésében kulcsfontosságú szerepet tölt be az idegen nyelvek elsajátítása, amely lehetővé teszi az állás-, a tanulási és utazási lehetőségek lehető legjobb kiaknázását. …

A nyelvtudás jelentősége az Európai Unióban

A nyelvtudás jelentősége A nyelv, amelyet beszélünk, hozzájárul ahhoz, ahogyan önmagunkat meghatározzuk. Az Európai Unió 500 millió polgára által beszélt különböző nyelvek mozaikszerűen fedik le Európa térképét. Az EU elismeri a személyes identitáshoz való jogot, és aktívan támogatja a saját anyanyelv használatát, miközben folyamatosan próbálja szorosabbra fűzni a tagállamai közötti integrációt. E célok egymást kiegészítve …